ដំណោះស្រាយពេល System32 Error

What Causes System32 Errors?

Your Windows System32 folder (C:\WINDOWS\System32) contains essential operating system files that Windows needs to run smoothly. These files include drivers to run your hardware components, Windows shell extensions, and system restore points among many other critical components. System32 errors can be the result of corrupt or damaged core system files (such as Config.nt, autoexec.nt, and command.com), install and uninstall files and settings, and downloaded file components needed to run new software.

Corruption in your System32 directory can happen very easily, especially without regular Windows system maintenance.

How to manually troubleshoot System32 errors:

The sheer number of System32 files can make troubleshooting file-by-file a difficult task. However there are a few tips that can help in some cases.

For Windows or file system-related System32 errors, the following steps may help:

  • Disk Cleanup. Disk Cleanup may help with certain System32 errors. To access disk cleanup, use the following click path:
    Start > All Programs > Accessories > System Tools and choose Disk Cleanup.

  • Try running the program that’s giving you a system32 error message in “Compatibility mode”. Occasionally, running an older program (pre-Windows 2000 Pro or XP) can return system32 errors of different kinds. Windows XP has a “compatibility” mode that allows Windows to run that particular application as if it were an older version of Microsoft Windows. To run a program in compatibility mode, click
    Start > All Programs > Accessories > Program Compatibility Wizard
    Follow the easy guide steps to run the application like an older version of Windows. This may resolve the system32 errors when you’re trying to run a specific program.

Alternatively, you could try to manually replace and edit the files in your System32 folder, but this is can be very dangerous to the rest of your Windows File System. The interdependencies between files and components stored in the System32 folder are vast, and there’s a very good chance that further damage to your Windows PC could result with manual editing.

Advertisements

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s