ដំណោះស្រាយពេលចេញ​ runtime errors

When software programs your currently running experience an internal error, it often generates a Runtime error.

What causes runtime errors?

Runtime (run-time) errors message are often caused by:
• Conflicts with currently running Windows programs, processes or services
• A bug in the currently running application’s program design
• Viruses and Spyware
• System memory problems

Some of the most common runtime errors include: Disk full, Division by zero, Error in loading DLL, File not found, Input past end of file, Operating system error, Out of memory, Overflow, Path/File access error, Permission denied, Subscript out of range and Type Mismatch.
How to manually fix runtime errors:

• Conflicts with currently running Windows programs, processes or services:

It could be that applications are running in the background that are conflicting with the program that is experiencing errors. To eliminate this possibility, simultaneously press and hold CTRL+ALT+DELETE and release the keys. This should bring up the Windows Task Manager.
If there are applications running in the “applications” tab, save any unsaved work and click the “end task” button to close off any potentially conflicting programs. After this, try running the application you received a runtime error message from previously, and see if the error appears again.
• A bug in the currently running application’s program code:

If you’ve had no success with removing the possibility of background programs or processing conflicting with your error-prone program, the software you’re trying to use may have a bug in its design. Most often software developers are aware of this and have a program patch or update that can be downloaded and run to fix the runtime error.
If the developer’s website doesn’t have a patch for the particular runtime error you’re experiencing, uninstalling and reinstalling the application may take care of the error.

• Viruses and Spyware:

Viruses and spyware are some of the worst offenders when it comes to perpetrating runtime errors. As always, running a virus and spyware scan can reveal a hidden, malicious program in the background that is messing with your system.
RAM memory problems:

If you have recently installed new RAM memory chips into your computer, careful or professional removal of the newly installed chips could help narrow down a RAM memory issue. This is fairly rare though, and one of the above causes is most likely.

Advertisements

One thought on “ដំណោះស្រាយពេលចេញ​ runtime errors

ឆ្លើយ​តប

Fill in your details below or click an icon to log in:

ឡូហ្កូ WordPress.com

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី WordPress.com របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

Google+ photo

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Google+ របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូប Twitter

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Twitter របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

រូបថត Facebook

អ្នក​កំពុង​បញ្ចេញ​មតិ​ដោយ​ប្រើ​គណនី Facebook របស់​អ្នក​។ Log Out /  ផ្លាស់ប្តូរ )

w

កំពុង​ភ្ជាប់​ទៅ​កាន់ %s